ARVAMUS

foto

Viktor Trasberg: Kreeka "default"

Kas Kreeka läheb siis pankrotti või ei lähe? Mida üldse tähendab riigi maksejõuetus? Räägime natuke mõistetest, sest tundub, et meedias kasutatakse mitmeid sõnu läbisegi ja ebatäpselt.pane tähele