EESTI UUDISED

NATO kiirreageerimisjõudude Eestisse toomine paneb kohendama siinset sõjaväetaristut

NATO toob Eestisse kõrge valmisolekuga üksused. Eesti on valmis olemaolevate sõjaväelinnakute baasil välja ehitama neile vajaliku taristu ja looma võimalused.

Samal teemal