TÄISMAHUS: Ukraina välisminister: lisaks Ukrainale peab Venemaa sõda ka Euroopa Liiduga (2)

Video
Dmitri Fefilov
21.06.2016 17:30
Rubriik: Arvamus

Mis viis Ukraina turbulentsuse ajastusse, kes peaks vastutama viimase 25 aasta jooksul toime pandud vigade eest ning milline on oligarhia roll poliitiliste otsuste tegemisel? ERR-ile antud intervjuus vastab muu hulgas nendele küsimustele Ukraina välisminister Pavlo Klimkin.

Kas tagasi vaadates oskate öelda, millised vead viisid olukorrani, millega Ukraina praegu silmitsi seisab?

Usun, et me ei peaks rääkima vigadest.

Oluline oli Euroopa Liidu ja G7 riikide solidaarsus. Aga muidugi oli tähtis siis – ja on ka praegu –, et oleks konkreetne reaktsioon Venemaa tegevusele ja Venemaa agressioonile, sest minu arvates on Venemaa alustanud sõda Ukraina vastu nii sõjalises, majanduslikus kui ka propaganda mõttes. Aga samamoodi peab Venemaa sõda ka Euroopa Liiduga, levitades propagandat ja püüdes Euroopat nõrgestada.

Seega on meil ühised probleemid ja ühine vajadus vastu hakata.

See on hea ja tähtis, aga siiski tahaksin rõhutada eelmist küsimust. Kas teie meelest peab riik võtma vastutuse või ei? Või polnud see olukord Ukraina süü?

Millisest Ukraina süüst te räägite?

Ütlete, et poliitikud pole Ukrainas vigu teinud?

Meil on Venemaa agressioon. Meil on olukord Krimmis.

Aga selle põhjuseks polnud...?

Arvan, et mõni asi viis selle olukorrani. Näiteks inimeste vilets majanduslik seis. On probleeme seadusetuse, korruptsiooni, oligarhidega...

Kas püüate leida õigustust Krimmi okupeerimisele?

Ei...

Või Venemaa agressioonile Ukraina vastu?

Ei. Püüan küsida...

Minu jaoks on see täiesti vale narratiiv.

Muidugi – Ukraina pole ilmselt ideaalne riik. Eelmise presidendi Janukovõtši režiimi ajal tehti Ukraina juhtimises palju vigu. Aga kui hakata mõtlema, et selliseid vigu saab pidada õigustuseks Venemaale, rikkumaks ükskõik milliseid seaduslikult siduvaid kokkuleppeid, okupeerimaks osa teisest riigist, pidamaks praegu sõda Donbassis, siis see on sootuks teine lugu.

Te teate, et meie endine president Janukovõtš on praegu Venemaal. Tegelikult on paljud meie endised valitsusliikmed praegu Venemaal. Seegi on minu jaoks väga sümboolne.

Ükskõik millist agressiooni ei saa selles mõttes õigustada. Venemaa rikkus väga sihilikul ja konkreetsel viisil terve Euroopa sõjajärgse perioodi julgeolekusüsteemi. Kuna meie elame Euroopas, reeglitel põhinevas maailmas, peame hakkama taas mõistma rahvusvahelist seadust ja naasma oma põhiväärtuste juurde.

Küsisin vigade kohta, kuna tahtsin teada, kas Ukraina õpib minevikus tehtud vigadest.

Kõik peavad õppima. Tegevuse kaudu õppimine on oluline põhimõte. Elame muutuvas maailmas. Peame õppima, kuidas sellesse maailma sobituda.

Aga mingil juhul ei saa seda võtta õigustusena Venemaa tegudele. Venemaa agressioon on ainulaadne, sest see on pretsedent – ÜRO Julgeolekunõukogu liige ja tuumariik ründab teist riiki, rikkudes kõiki, rõhutan – kõiki! – kokkuleppeid.

Euroopa Liidu jaoks on Ukraina põhiküsimused sõda, oligarhia ja korruptsioon. Kas olete nõus, et need probleemid takistavad Ukraina arengut?

Venemaa agressioon on loomulikult tähtis teema, sest agressiooni ja Krimmi ajutise okupeerimise tõttu ning Venemaa agressiooni tõttu Donbassis kaotas Ukraina peaaegu 20 protsenti oma tööstuspotentsiaalist.

See on loomulikult katsumus. See pole õigustus reformide edasilükkamisele. Õigustus pole õige sõna...

Olen nõus. Sõda on iga riigi jaoks tragöödia. Aga need kaks teist teemat – oligarhia ja korruptsioon?

Korruptsioon on tõsine väljakutse. Paljud Ukraina võimustruktuurid olid tõsiselt korrumpeerunud. Eelmises Ukrainas. Aga nüüd on Ukrainal uus tee, loomaks täiesti uut infrastruktuuri, võitlemaks korruptsiooniga süsteemis.

Seda on tehtud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide abiga. Korruptsiooniga võitlemise büroo ja korruptsiooni ennetamise büroo on juba tööle pandud. Korrakaitsesüsteemi ootab ees täielik ümberstruktureerimine.

Näiteks liikluspolitsei oli Ukrainas korruptsiooni sümbol. Nüüd võite sõita ükskõik millises Ukraina linnas, ilma et teilt pistist küsitaks.

Ja muidugi, kui rääkida äriklannidest või niinimetatud oligarhidest, siis nende mõju on endiselt olemas, kindlasti, aga see mõju on oluliselt vähenenud.

Me ei saa kaotada varasemat süsteemi üleöö. Aga varasema Ukraina süsteemi mastaapides poliitika ja ajakirjanduse mõjutamist kindlasti enam pole.

Me liigume õigel teel. See peaks meid viima demokraatliku riigina Euroopa Liitu.

Kuidas selgitate asjaolu, et teie president Petro Porošenko juhib ka oma äri, kuigi lubas selle maha müüa, kui presidendiks saab? Lisaks oli tema nimi hiljuti avaldatud Panama paberites. On see demokraatlikus riigis vastuvõetav?

Kaks märkust. Esiteks… President ei juhi mingit äri. Ta täitis oma lubaduse.

Kuidas?

Andis äri üle sihtasutusele. See tegevus on heaks kiidetud. Kui ärimees hakkas poliitikuks, tuli äri juhtimine sihtasutusele üle anda. President ei saa mingil moel ärisid juhtida.

Teiseks… See, kuidas sihtasutus loodi ja et seda mainitakse Panama paberites… Nüüd on teada fakt, et see polnud mingil moel seotud maksudest kõrvalehiilimisega. See on normaalne tsiviliseeritud moodus, kuidas äri sihtasutusele üle anda. Seda peetakse täiesti seaduslikuks ja see on laialt tunnustatud.

Ärme hakkame arutama mingeid võimalusi, et president on ise äri juhtinud. See on rumal jutt.

Aga kuidas selgitate presidendi toetuse vähenemist? See on praegu vist ainult 17 protsenti, isegi vähem kui Janukovõtšil enne Euromaidani.

Minu jaoks on see väga keeruline võrdlus.

Olgu, unustame võrdluse, aga 17 protsenti on üsna vähe.

Unustame Janukovõtši reitingu. Küsitluste usaldusväärsus on väga tõsine teema. Iga isiku või poliitilise jõu toetus ja küsitleja usaldusväärsus on seotud ukrainlaste väga kõrgete ootustega reformidega osas.

Ukrainlased mõistavad, et Venemaa peab Ukrainaga hübriidsõda. Aga samal ajal oodatakse väga kiireid reforme, mis annaksid otsekohe tulemusi. Sama kehtib iga poliitilise jõu puhul.

Aga tulemuste osas on ukrainlastel samuti kõik selge, kui arvamusküsitlusi vaadelda – et president tegeleb meie sõjaväe ülesehitusega, et president kujundab riigi välispoliitikat...

Aga lisaks selline ülitähtis teema nagu korruptsioonivastane strateegia või põhiseaduse reform. Möödunud nädalal toimunud hääletus põhiseaduse reformi üle on selle kohta hea näide.

Te siis ütlete, et Petro Porošenko on riigi tegelik juht?

Muidugi. Just seda ma öelda tahan.

Huvitav oli näha, et Ukraina valitsus palkas tööle mitu välismaist tegelast. Näiteks Mihheil Saakašvili, Jaanika Merilo Eestist, Aivaras Abromavičius… Kas oskaksite teie valitsuse seda käiku selgitada? Kas teil napib selliseid spetsialiste või on see seotud korruptsiooniga ja te ei usalda oma spetsialiste?

Ärme hakkame lihtsalt paralleele tõmbama. Mõned nendest inimestest olid ka Gruusia reformide taga. Näiteks politseireformi puhul. Nad olid ja on nende reformide läbiviimisel olulised.

Ei saa võtta konkreetset nime ja öelda, et see peegeldab mingit üldist tendentsi. Minu jaoks oli oluline ja õige kaasata tööle inimesi, kes on usaldusväärsed ja kellel on kogemusi reformide läbiviimisel. Näiteks mõned juhid Gruusiast.

Aga üldiselt iga reformidega tegelev riik vajab teadmisi ja nende teadmiste rakendamist, kogemusi ja kogemuste kasutamist. Just seda meil tehaksegi.

Aga mis puutub välismaiste kaasatud spetsialistide arvu, siis suuremas pildis on nende arv tühine.

Miks te siiski nad kutsusite?

Kutse tuli erinevatelt asutustelt. Kas siis nõu andma või kogemusi jagama. Ühte põhjust juba mainisin – paar Gruusia juhti olid sealse politseireformi taga. Vajasime sellist kogemust ja reformiga tuli kiirelt alustada.

See ongi põhjus.

Umbkaudsete oletuste järgi on Eestis hetkel tuhatkond Ukraina põgenikku. Kas te ootate neid inimesi tagasi? Millal nad saavad naasta rahulikku riiki?

Esiteks – meil on enam kui 1,5 miljonit… vihkan seda bürokraatlikku terminit… IDP-d, riigi sees ümberasunud isikut.

Need on inimesed, kes olid sunnitud Donbassist lahkuma. See on meile oluline teema. Peame nende eest hoolt kandma. Peame tagama, et need inimesed saaksid otsustada Donbassi tuleviku üle.

Neil peab olema õigus hääletada tulevastel vabadel valimistel, kui Donbassis on tagatud julgeolek. Ja muidugi on oluline, et need inimesed saaksid olla valitud. See on nende põhiseaduslik õigus.

Millal see juhtuda võib?

Esmalt julgeolek. Kahjuks pole Venemaa huvitatud Donbassi julgeoleku parandamisest. Tegelikult lausa vastupidi. Ja milliseid valimisi saab ette kujutada, kui puudub mõistlikul ja piisaval tasemel julgeolek?

Aga üldiselt vajame loomulikult kõiki oma inimesi kodumaal. Nad peaksid töötama koos, ehitades üles euroopalikku ja demokraatlikku Ukrainat.

Kas Ukraina tahab olla Euroopa Liidu ja NATO liige?

Kindlasti on Euroopa Liit meie eesmärk. Me peaksime olema osa Euroopa projektist, sest Ukraina kuulub Euroopa Liitu ajalooliselt, mentaliteedilt, pühendumiselt euroopalikele väärtustele.

NATO küsimuses vajame üksmeelt NATO-s endas Ukraina tulevase liikmesuse osas. Meie peame kaasajastama Ukraina kaitsevõimet ja julgeolekuteenistust vastavalt NATO standarditele. See on põhiküsimus ka Ukraina ja NATO komisjonis NATO Varssavi tippkohtumise ajal.

Tean, et Ukraina inimesed on küsitluste põhjal Ukraina ja Euroopa Liidu lähenemise pooldajad. Toetus on umbes 70 protsenti.

Jah, täpselt.

Aga aprillis toimus Hollandis referendum. Rahvalt küsiti, kas toetatakse Ukraina ja EL-i assotsiatsioonilepet. 61 protsenti vastanutest olid leppe vastu. Öelge, mida saaks Ukraina anda Euroopa Liidu rahvastele, et olla atraktiivsem partner?

See on õige märkus. Aga ärgem ülehinnakem selle referendumi tähtsust. Selle teema polnud assotsiatsioonilepe. Ma isegi ei ütleks, et teema oli ainult Ukraina. Pigem väljendas see paljude hollandlaste euroskeptilisust.

Aga Ukraina osalemisel Euroopa projektis on kõige tähtsamad ukrainlased, kes on pühendunud Euroopale. Rahvas on Ukraina suurim vara. Euroopa projekt poleks võimalik, kui Ukraina selles ei osale. Töötan pühendunult, et Ukraina kaasataks Euroopa projekti.

Ütlete, et Hollandi referendum ei tekitanud Ukrainale probleeme?

Ma ei näe Ukrainal probleeme avaliku tunnustuse osas Hollandis. See on väljakutse, millega peame toime tulema. Väljakutseid on meil palju.

Referendum oli ainulaadne võimalus selgitada paljudele hollandlastele Ukraina olukorda. Aga enamikku vastastest mõjutas euroskeptilisus, mitte konkreetselt Ukraina.

Nagu mõistate, siis peaaegu keegi ei saanud seda lepet lugeda või isegi mõista leppe tähtsust Ukraina ja Euroopa Liidu jaoks. Seega on meil vaja sellise sündmuse kordumisel korraldada järjekindel poliitiline kampaania, ja see on meie kõigi poliitiline kohus – selgitada kõigile, millest jutt käib.

Seega, Hollandi referendumist hoolimata tunnetate te eurooplaste toetust?

Täiesti.

Tahaksin puudutada veel kahte teemat. Euroopas, kaasa arvatud Eestis, näeme kasvavat toetust rahvuslikele ja paremäärmuslikele parteidele. Arvame, et seda põhjustab pagulaskriis Euroopas. Mõne nädala eest pidas tuntud Ukraina muusik Svjatoslav Vakartšuk kõne, kus rõhutas, et tema riik rajaneb nüüd verel ja patriotismil. Kas olete nõus, et patriotism Ukrainas on radikaliseerunud?

Esiteks, ei ole nõus. Ma ei tea, mis kontekstis Vakartšuk seda ütles. See on tähtis. Ma tunnen teda päris hästi. Tean tema suhtumist ja tema vaateid. Minu arvates näevad ukrainlased Ukrainat kui tulevikku neile kõigile. Selles mõttes on küsimus meis, meie arusaamises euroopalikest väärtustest ja demokraatiast.

Meie patriotism ongi minu arvates pühendumine sellele arusaamisele.

Nüüd on Nadežda Savtšenko tagasi kodus. Ta on ülemraada saadik. Kas ta on selleks tööks pädev? Või on see seotud patriotismiga?

Loomulikult on ta pädev! Ta on tõeline kangelane...

Kangelane ja parlamendisaadik on kaks ise asja.

Parlamendisaadik peab olema tõeline poliitik. Poliitik peab hoolima Ukrainast. Nadija hoolib Ukrainast. See on põhiline.

Küsin ka Eurovisiooni kohta. Ukraina võitis tänavu, aga liiguvad jutud, et mõned riigid ei jäänud tulemustega rahule. Kuidas teie tulemusi tõlgendate?

Eurovisiooni eesmärk pole riikide soovide rahuldamine. Eurovisioon tähendab rahvast ja inimeste hääli.

Ja mitte poliitikat?

Sugugi mitte. Jamala on võrratu laulja. See oli südamest tulnud laul. See polnud mingi poliitiline mäng Eurovisioonil. Laul rääkis isiklikest läbielamistest, tema rahva saatusest. Selles mõttes liigutas laul kõiki Euroopa rahvaid.

Nii mõistan mina ka tulemusi.

Tean, et te sündisite Kurskis. Õppisite ühes Moskva ülikoolis. Tean ka, et räägite täiesti puhast vene keelt. Ka minu emakeel on vene keel. Aga mulle öeldi, et selle intervjuu peaksin tegema inglise keeles. Miks nii?
 
Minu mõte sellega seoses on lihtne. Me räägime, kuidas Venemaa rikub seadusi ja kokkuleppeid. Küsimus on Venemaa juhtkonnas, mitte vene keeles. Me kõik võime suhelda vene keeles. Küsimus pole meie eelistustes, vaid meie pühendumises.
 
Minul on oma arusaamine väärtustest ja pühendumisest. Peame jääma oma väärtuste ja pühendumise juurde. Ja meie põhiväärtus on demokraatia ja vabadus. See on minu isiklik arusaam. Järgin seda arusaama poliitiku ja isikuna. Inimesena, kui soovite...
 
Toimetas
Rain Kooli

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Kommenteerimine on lubatud registreeritud kasutajatele!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Lisa uus kommentaar
 • foto
  Rain Kooli: raske uskuda, et meid juhivadki lohakad võhikud
  12:45

  Teadke, meie esindusdemokraatia ladvik – kui teid tabab meedia turmatuli, on see sellepärast, et me tegelikult pole ikka veel valmis teist algusest peale seda kõige hullemat arvama, tõdeb ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli oma meediateemalises kommentaaris.

 • foto
  TÄISMAHUS: Soome turism kui Eesti majanduse alustala
  21.10

  Soome turistide kohta on paljudel eestlastel oma arvamus, aga vähesed teavad, et Soome turism annab Eesti majandusse suurema panuse kui kogu põllumajandussektor. Siiski ei tunduta Eestis just liiga palju soomlastesse panustatavat, pidades nende siiatulekut justkui enesestmõistetavaks. ERRi ja Rahva Raamatu arutelude sarja teises osas räägiti Soome turismist ja turistidest.

 • foto
  Maryan Abdulkarim: sisserändajad peavad saama oma identiteedid ise määratleda
  22.10

  ”Inimestena oleme me lõppude lõpuks üsna samasugused. Iga inimene igatseb seda, et ta on n-ö nähtav – et tal tekib teiste inimestega ehe side ning et teda nähakse ennekõike isiksusena.” Nii ütleb 34-aastane Somaalia juurtega soomlanna Maryan Abdulkarim, kelle elu ja huvidega on seotud nii mitu erinevat rolli ja identiteeti, et nendest on raske ainult ühte tiitlit välja valida. Ja polegi vaja, märgib Abdulkarim ise.

 • foto
  Toomas Hendrik Ilvese selgitus EAS-i toetuse kohta
  21.10

  ERR-i uudisteportaal avaldab endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese täismahus selgituse EAS-i toetuse kohta OÜ-le Ermamaa.

 • foto
  Külli Taro: suur transpordirevolutsioon on käes, aga Eesti veel ärkab
  21.10

  Just avalike teenuste arendamine uues isesõitvas maailmas võiks olla Eestile huvitav innovatsiooninišš. Esimestest arengutest isejuhtivate autode tehnoloogia loomisel ja katsetamisel oleme maha jäänud, kuid midagi pole kadunud. Eesti ongi olnud pigem nutikas tehnoloogia rakendaja, mitte arendaja, kirjutab Külli Taro oma arvamusloos.

 • foto
  Külli Keerus: kuidas hinnata karusloomade heaolu?
  21.10

  Karusloomakasvatuse keelustamise või jätkumise otsus ei saa sõltuda poliitikute kõhutundest loomade heaolu kohta, tõdeb eetika ja keskkonnafilosoofia uurija Külli Keerus Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudist.

 • foto
  Juhan Kivirähk: poliitikast on võõrandunud üha enam valijaid
  21.10

  Muutusi erakondade reitingutes võib oodata ka siis, kui poliitikud omavaheliste arveteõiendamiste asemel asuvad tegema seda, milleks valijad nad Toompeale lähetasid, kommenteerib Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk erakondade värskeid toetusnäitajaid.

 • foto
  Urmas Vadi: talendid koju, kas või postuumselt
  20.10

  Marie Underi säilmed sai toodud tagasi isamaale. On tekkinud küsimus, kas ei võiks ka meie teisi suuri surnuid kodumaale tagasi tuua. Miks mitte, leiab kirjanik ja ERRi toimetaja Urmas Vadi.

 • foto
  Koort: Eestis võiks olla lisaks sõjalisele ka tsiviilmobilisatsioon
  19.10

  Eesti probleem on see, et erinevalt suurriikidest ei ole Eestil tagalat, kus vägesid koondada ja jõudu vasturünnakuteks koguda. Kui sõda algab, siis kohe ja kõikjal – seega oleks Eestile vaja lisaks sõjalisele mobilisatsioonile ja varule ka tsiviilmobilisatsiooni mehhanismi ja sisejulgeoleku mobilisatsioonivaru, leiab siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort.

 • foto
  Erik Gamzejev: Reinsalu Ida-Viru missioon
  19.10

  Riigiga seotud tuhande töökoha Ida-Virumaale ületoomise otstarbekust peaks hindama eelkõige vaatenurgast, kuidas aitaks see Ida-Virumaal jõuda paremale järjele, kirjutab Erik Gamzejev oma arvamusloos.

 • foto
  Olav Anton: põhiseadust tuleb muuta
  18.10

  Poliitikutel ja parteidel (erakondadel) on rasked ajad nii Euroopas kui ka maailmas. Eestigi pole siin mingi erand. Üks reaktsioonidest nondele rasketele aegadele on peibutuserakonnad – erakonnalaadsed tooted, mis tuuakse (poliitika)turule mõjuvõimu loomiseks ja arendamiseks. Müügimeesteks on suhtekorraldajad.

 • foto
  Raul Veede: tossu ja paukude tähtsusest teaduspõhises ühiskonnas
  18.10

  Tasakaalus peavad olema populaarteaduse eri kanalid: kooliteadus ja teadusteatrid, avastuskeskused ja teadusmuuseumid, teadusajakirjandus, entsüklopeediad ja aimeraamatud. Popteaduse areng on tähtis kogu ühiskonna jaoks, seega peaks sellele mõtlema ka riigi, ettevõtluse ja kolmanda sektori koostöös. Küsimus on, kuidas see tasakaal saavutada ja seda siis hoida, raiskamata raha killustatuse, järjekindlusetu projektisebimise ja kahtlase kvaliteedi peale, kirjutab Raul Veede jätkuks viimase aja arutelule teaduse populariseerimisest.

 • foto
  Rain Kooli: Nool, nobelist ja need, kes vanuritele istet ei paku
  17.10

  Äsja Nobeli majanduspreemia pälvinud Bengt Holmström on samal arvamusel kui Erki Nool oma palju kõmu tekitanud tõdemuses, avastas ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli.

 • foto
  Rauno Vinni: ka poliitikud ja ametnikud peavad saama vigu teha
  15.10

  "Ilmakuulsa investori Warren Buffeti parem käsi Charlie Munger on öelnud, et me peaksime hoopis rumalusi, mitte edu tähistama. Ehk siis – eksimused on paratamatud, küsimus on selles, kas suudame neist õppust võtta. Selle tõdemuse võiksimegi kõrva taha panna, kui mõtleme uue presidendi esmaspäevasele kõnele ja Juhan Partsi väidetavatele vigadele," leiab Rauno Vinni oma arvamusloos.

 • foto
  Merilin Pärli: ühe kodu ballaad
  14.10

  ERR-i toimetaja Merilin Pärli võtab selle nädala Ärma-saaga pulkadeks lahti.

 • foto
  Marju Himma: sinisest tossust teaduse tegemiseni
  14.10

  Teadusteatrist teaduse tegemiseni on pikk maa, mis peab samuti olema millegagi täidetud, soovitavalt mitte vaid sinise tossuga, mis teadusest sageli eksliku pildi maalib, leiab ERRi teadusportaali Novaator toimetaja Marju Himma.

 • foto
  Kertu Saks: 900+ korda teaduse populariseerimist. Läheb juba liiale?
  13.10

  Sugugi mitte alati ei löö erinevad osapooled teaduse populariseerimises kaasa üksnes neil põhjustel, mida oleks ilus eeldada. See on projektipõhine maailm ja enamasti ei tehta tööd selle töö viljade saamiseks, vaid projekte tehakse projektide tegemise pärast, sellepärast, et nendeks saab raha, kirjutab Energia avastuskeskuse juht, peatselt Kultuurkapitali juhtima hakkav Kertu Saks oma arvamusloos.

 • foto
  Alo Lõhmus: otsevalimised võiks olla presidendivalimiste kolmas etapp
  12.10

  Kui president ei selgu riigikogus, tuleb kokku valimiskogu. Kui ka valimiskogu ei suuda presidenti ära valida, teeb rahvas valiku kahe valimiskogu viimasesse vooru jõudnud kandidaadi vahel, pakub ajakirjanik Alo Lõhmus Eesti presidendivalimiste uueks süsteemiks.

 • foto
  Ladõnskaja: vene lehtede sulgemine marginaliseerib ühe ühiskonnaosa
  12.10

  Praegu on meie kõige suurem lõimumisega seotud probleem – aga ka lootus – see ühiskonnaosa (need eestivenelased), kes ei räägi eesti keelt, aga on Eesti riigile lojaalne. Ehk siis kes tõesti tahab olla (ja on) osa Eesti riigist, aga mingil põhjusel ei oska eesti keelt. Nende hulgas on palju keskealisi ja vanemaid inimesi näiteks Ida-Virumaalt ja nemad seda veebiväljaannet lugema ei tule, kommenteerib Viktoria Ladõnskaja kahe venekeelse ajalehe ilmumise lõppemist Eestis.

 • foto
  Aivar Hundimägi: et pensionisüsteemist ei saaks hiirelõks
  11.10

  Kui poliitikud seoses teise pensionisambaga põhimõttelisi muutusi plaanivad, on oluline lasta inimestel valida vähemalt seda, kuidas nad soovivad talitada juba kogunenud rahaga – või anda võimalus end teisest sambast vabastada, kirjutab majandusajakirjanik Aivar Hundimägi oma arvamusloos.

 • foto
  President Kaljulaid: ühised väärtused on üle vaidlusest ja omakasust
  10.10

  President Kersti Kaljulaidi kõne ametisseastumise tseremoonial riigikogus:

 • foto
  Rain Kooli: tundesõltuvus
  10.10

  "Tunnetest võib sõltuvusse sattuda. Ning sotsiaalmeedias võib end emotsionaalselt välja elada ilma, et keegi seda takistaks ning nii, et ka täiesti sobimatutele tundepuhangutele ei järgne vastutust. Peale selle on näiteks Facebook nagu üks suur supermarket, kust oma olemasolevaid emotsioone on võimalik toita ja uusi emotsioone ammutada sisuliselt ööpäevaringselt," kirjeldab ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli oma meediateemalises kommentaaris.

 • foto
  President Ilves: vajame rääkimise, kuulamise ja arvestamise oskust
  09.10

  Nõudlikkus iseenda ja kaaslaste suhtes on sootuks midagi muud kui solvav ja pealiskaudne või populistlik ärapanemine, toonitas president Toomas Hendrik Ilvese oma ametistlahkumise telepöördumises.

 • foto
  Toomas Alatalu: Putini ultimaatum kinnitab Obama kehtestatud sanktsioonide toimet
  07.10

  Seda, et Kreml on hädas, peaks kinnitama muu hulgas tõik, et riigiduuma avapäeval teatati ravimite kallinemisest ning alkoholi ja tubakaaktsiisi tõusust. Tegu on ju pühamast pühamate asjadega Venemaal, kirjeldab väliskommentaator Toomas Alatalu oma arvamusloos Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide mõju.

 • foto
  Mari-Liis Jakobson: mis saab Keskerakonnast?
  07.10

  Mõlemal leeril on käes üsna nõrgad kaardid – ühest küljest on Savisaare poliitiline täht tuhmunud, teisalt aga püsib Simsoni leeri võimalus praegu õhkõrnal ülekaalul juhatuses, kommenteerib politoloog Mari-Liis Jakobson Keskerakonna võimupöörde õnnestumise võimalusi.

 • foto
  Kaupo Meiel: Eesti haridus ja posimise algkursus
  06.10

  Kui lasteaias lapsed näevad, kuidas kaaslasel suu kinni teibitakse või kui koolis igasugust posimist kriitikavabalt tõena esitletakse, siis ei arene küll välja ühiskonda, mis hästi hakkama saab, leiab kirjanik Kaupo Meiel oma arvamusloos.

 • foto
  Andres Laiapea: presidendivalimiste valimiskogusse surumise asemel on lahendus otsevalimised
  06.10

  On hea, et riigikogulased lõpuks uue presidendi suutsid valida, aga kurb, kui nad nüüd mängureegleid muutma hakates kiirete ja lihtsate lahenduste teed lähevad. Need, kes toetavad muudatust, mille kohaselt president valitaks igal juhul valimiskogus ära, õõnestavad mitte üksnes uue presidendi jalgealust, vaid ründavad ühtlasi ka parlamentarismi, kirjutab Andres Laiapea.

 • foto
  Maarja Lõhmus: Rail Baltic ja avalik ringhääling kui ühiskonna vedur
  06.10

  Peagi on ringhäälingul 90. aastapäev, ringhäälingul on tähenduslik teekond Eesti ühiskonnas ja võimalus olla oluline vedur ühiskonnas. Praegu aga näeme, et Eesti Rahvusringhäälingu telekanalis ETVs on kuidagi jäänud kahe silma vahele 29. septembril esitatud avalik pöördumine palvega sisuliselt uurida ja arutada Rail Balticu arukat sobitamist Eesti keskkonda, märgib Maarja Lõhmus, üks nn 101 kirjale allakirjutanutest.

 • foto
  Ajaloo kammitsad ja nüüdiselu kiirvoolus – Eesti kogemus rändekriisis
  05.10

  Eesti poliitikute ebakindel esinemine avalikkuses ja kehv selgitustöö kasvatasid märgatavalt rahva umbusaldust rändekriisi ajal, leiab Bremenis rahvusvahelise ajakirjanike vahetuse raames töötav ERRi ajakirjanik Greete Palmiste väljaande taz.de jaoks kirjutatud arvamusloos.

 • foto
  Erik Gamzejev: demokraatia pilastamist tuleks takistada
  05.10

  Ultramaratoniks kujunenud presidendivalimiste järel on mõistetav soov muuta Eesti presidendi valimise korda. Ent veelgi pakilisem oleks teha üks mõistlik muudatus kohalike volikogude valimise korras, sest nendeni on jäänud vähem kui aasta, kirjutab peatoimetaja Erik Gamzejev oma arvamusloos.

täna etv-s

foto
Välisilma dokk XXI sajandi piraadid (Pirates: Threatening Global Trade, Prantsuse 2016)

Piraatlusest on saanud Nigeerias ja Somaalias suur äri. Pidades end tänapäeva Robin Hoodideks, rünnatakse vihatud naftakompaniisid, nende laevu ja puurtorne ning röövitakse lunaraha saamiseks inimesi. Filmirühm jälgis mitme kuu vältel nii piraate, meremehi kui ka sõdureid, et selgitada toimuva tausta ja saada aimu motiividest.

täna vikerraadios

foto
Reporteritund. Kiire internet maal (2)
Täna 14:05

Kes ja millise raha eest eest peaks ehitama kiire andmesideühenduse nn viimase miili maatalude ja hajaasustuseni?
Kas maainimesed peavadki leppima üle õhu leviva, pahatihti ebastabiilse internetiühendusega?
Kas Riigikogus käsitletavad seadusemuudatused teeksid internetikaablite vedamist maal odavamaks?
Esmaspäeval kell 14.05 on stuudios Riigikogu lairiba toetusrühma esimees Andres Metsoja ning Majadus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka.