Riigiprokuratuur: enamikku vahistatutest on varem karistatud

08.05.2007 18:55
Rubriik: Eesti
Prokuratuuri andmete põhjal on 26.–28. aprilli sündmustega seoses üle Eesti alustatud 63 kriminaalasja, milles on kokku üle 300 kahtlustatava; 218 neist on varem karistatud.
Kokku on kahtlustatavad toime pannud 1470 väärtegu või kuritegu, teatas riigiprokutatuuri avalike suhete talituse juhataja Kristiina Herodes.
 
Vahi all viibib tänase seisuga 54 isikut, neist 48 on varem karistatud kuriteo või väärteo toimepanemise eest.
 
Ühe vahistatu vabastas prokuratuur pühapäeval, kuna tema vahi all hoidmine ei olnud enam vajalik.
 
Kahtlustatavaid on karistusregistri andmete järgi varem karistatud näiteks alkoholiseaduse rikkumise eest kokku 326 korral, liiklusalaste väärtegude eest 452 korral, varguste eest 91 korral, röövimiste eest 18 korral, avaliku korra rikkumise eest 100 korral, avaliku korra raske rikkumise eest 11 korral.
 
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust on kahtlustavad rikkunud kokku 45 korda.
 
Vahistatutest on 25 isikut Eesti Vabariigi kodanikud, 24 kodakondsuseta isikud, neli Vene Föderatsiooni kodanikud ja üks Leedu kodanik.
 
26.-28. aprilli sündmustega seoses on kriminaalasjad alustatud peamiselt grupiviisilise avaliku korra raske rikkumise osas, hakates vastu avalikku korda kaitsvale isikule karistusseadustiku (KarS) § 263 punktide 1, 2, 4 alusel.
 
Kriminaalasju on alustatud ka võimuesindaja solvamise (KarS § 275), massilise korratuse organiseerimise (KarS § 238), süüteo toimepanemise massilise korratuse ajal (KarS § 239), surnu mälestuse teotamise (KarS § 149), Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivaldse tegevuse (KarS § 231) tunnustel ning internetirünnete osas Eesti ametivõimude serverite vastu (KarS § 206 ja § 207). Põhja Ringkonnaprokuratuuri menetluses on kriminaalasi tapmise osas (KarS § 113).
Toimetas
Heikki Aasaru

Kommenteeri


VALIMISED.ERR.EE