Gretagrundi hoiuala võetakse kaitse alla

12.08.2010 11:09
Rubriik: Varia
Valitsus kiitis täna heaks Gretagrundi hoiualakaitse alla võtmise, mille eesmärk on tagada selle ala väärtuslike elupaikade ning kaitsealuste linnuliikide kaitse.
Eelnõu kohaselt võetakse Eestimaa Looduse Fondi ettepanekul Saare maakonnas hoiualana kaitse alla Gretagrundi madal. Gretagrundi madalal ja sellega piirneval alal moodustatakse uus kaitstav loodusobjekt - Gretagrundi hoiuala, mille pindala on 14 650 ha. Hoiuala paikneb
tervenisti merealal, teatas keskkonnaministeerium.

Eksperthinnangu kohaselt on Gretagrundi meremadal ainulaadne ja puutumatu elupaik, millel on oluline koht Eesti teiste loodusväärtuste seas. Eelnõu kohaselt kaitstakse sellel hoiualal veealuseid liivamadalaid ja karisid, samuti Euroopa Liidu nõukogu loodusliku linnustiku kaitse direktiivi esimeses lisas nimetatud linnuliike ja seal nimetamata järgmisi rändlinnuliike: järvekaur, väikekajakas, punakurk-kaur, aul, tõmmuvaeras ja alk.

Tulevase kaitsekorraga tagatakse muu hulgas ka merisiia Eesti suurima koelmuala kaitse. Määrusega tagatakse võimalused säilitada piirkonna mereelupaikade eripära.

Hoiualal on keelatud hävitada ja kahjustada elupaiku, mille kaitseks hoiuala on moodustatud ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Samuti on keelatud tegevus, mis seab ohtu elupaikade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.
Toimetas
Inga-Gretel Linkgreim

Kommenteeri

reCaptcha: